Wizy do Rosji

Od 1 października 2003 roku obywatele polscy mogą przekraczać granicę z Rosją wyłącznie na podstawie wiz.

Nie musisz stać w kolejce przed konsulatem. Wystarczy że przyjdziesz do nas:

1. otrzymasz niezbędne informacje

2. złożysz wniosek wizowy

3. zostaniesz szybko i rzetelnie obsłużony

WYMAGANE DOKUMENTY

Aby otrzymać wizę do Federacji Rosyjskiej należy złożyć następujące dokumenty :

1. Paszport

2. jedno zdjęcie

3. wypełniony wniosek wizowy

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TEL. 89 7660914

ZAPRASZAMY